Договор за продължаване дейността на Областния информационен център (ОИЦ) подписаха кметът на община Габрово и ръководителят на Управляващия орган на Оперативна програма „Добро управление“.

Новото споразумение е до 31 декември 2023 г. и с бюджет от 250 000 лв. Включени са разходи за персонал, за провеждане на събития в четирите общини от областта и за информационни материали.

Екипът на ОИЦ ще продължи да популяризира възможностите за финансиране от различни структурни и инвестиционни фондове на Европейския съюз.

Ще работи за прилагането на интегрирания териториален подход в България, като участва в експертния състав на Регионалния съвет за развитие чрез звената за медиации и за публични консултации. Служителите в националната мрежа от 27 областни информационни центъра извършват и административни проверки и издават становища относно процедурите на местните инициативни групи за финансиране на проекти.

ОИЦ – Габрово е основният организатор на ежегодния „Лагер за иновации“, който през 2021 г. се проведе за шести път. Центърът работи с бизнеса и с младите хора, партнира за провеждането на редица инициативи на местно, национално и международно ниво.

ОИЦ – Габрово предоставя услуги от 2012 г. в рамките на проект „Изграждане и функциониране на областен информационен център в Община Габрово“, финансиран по ОП „Техническа помощ“ 2007-2013 г. След това работата му бе осигурена по ОП „Добро управление“ 2014-2020 г. с проект „Осигуряване функционирането на ОИЦ – Габрово“, а после с проект „Осигуряване функционирането на ОИЦ – Габрово през периода 2019-2021 г.“. Новини за дейността на ОИЦ са публикувани на https://gabrovo.bg/bg/page/554.

Минус 16 градуса е тази сутрин в Габрово
25 януари 2022
„Салиери“ и разбирането на гения - Габровският драматичен театър кани публиката на представлението „Салиери“
26 януари 2022