Стратегията е важен документ за икономическото развитие на община Габрово по отношение насърчаване на иновациите и научноизследователската дейност.

Вашите мнения и препоръки към Проекта на стратегическия документ са важни за Габрово.

Стратегията за интелигентна специализация на община Габрово за периода 2021–2030г. представя профила на региона и основните страни в интелигентната специализация в Габрово. В документа са идентифицирани приоритетни области и са предвидени мерки, с които се цели стимулиране на индустриалните, климатичните и дигиталните инвестиции и създаване на по-благоприятни условия за извършване на икономическа дейност и създаване на работни места.

С Проекта на документа може да се запознаете ТУК.

Мнения, предложения и коментари може да изпратите в срок до 21 февруари 2022г. до д-р инж. Десислава Колева, главен експерт в отдел „Проекти и икономическо развитие“, e-mail: desislava@gabrovo.bg.

Габрово търси подкрепа по програма „Лайф“ за енергийния преход
21 януари 2022
Зимна обстановка в община Габрово на 23.01.2022
23 януари 2022