39 са подадените заявления в деловодната система на Община Габрово за продажба на мартеници на ул. „Радецка“ - от № 1-32 и на ул. „Априловска“ - от № 1-10. След тяхното разглеждане и съгласно изготвена схема, обособените за продажба на мартеници места се заемат по реда на тяхното заявяване.

Промени са допустими, само ако двама търговци писмено удостоверят, че желаят да разменят определените им места. Заявления се приемат до 28.01.2022 г. в деловодството на Община Габрово, а разрешителните за търговия на открито, за продажба на мартеници, ще бъдат издадени след 31.01.2022 г.

НОМЕР НА МЯСТО ПО СХЕМА НА ГЛАВЕН АРХИТЕКТ

ВХОДЯЩ № И ДАТА НА ПОСТЪПВАНЕ В ДЕЛОВОДСТВОТО

 

         ЗАЯВИТЕЛ

ул. „Радецка“

1.

АУ-01-03-8 от 06.01.2022 г.

В. Терзиева

2.

АУ-01-03-9 от 06.01.2022 г.

Е. Лалева

3.

АУ-01-03-10 от 06.01.2022 г.

Д. Лалев

4.

АУ-01-03-11 от 06.01.2022 г.

Т. Николова

5.

АУ-01-03-12 от 06.01.2022 г.

Н. Николов

6.

АУ-01-03-13 от 06.01.2022 г.

В. Тихова

7.

АУ-01-03-14 от 06.01.2022 г.

С. Пеев

8.

АУ-01-03-15 от 06.01.2022 г.

С. Стоянова

9.

АУ-01-03-16 от 06.01.2022 г.

Б. Андреев

10.

АУ-01-03-18 от 06.01.2022 г.

Т. Христова

11.

АУ-01-03-19 от 06.01.2022 г.

П. Лалев

12.

АУ-01-03-20 от 06.01.2022 г.

Г. Иванова

13.

АУ-01-03-21 от 06.01.2022 г.

С. Грозданова

14.

АУ-01-03-22 от 06.01.2022 г.

Е. Николова

15.

АУ-01-03-23 от 06.01.2022 г.

И. Иванов

16.

АУ-01-03-24 от 06.01.2022 г.

В. Апостолова

17.

АУ-01-03-25 от 06.01.2022 г.

Г. Маринова

18.

АУ-01-03-26 от 06.01.2022 г.

Р. Кочева

19.

АУ-01-03-28 от 06.01.2022 г.

Н. Мичева

20.

АУ-01-03-29 от 06.01.2022 г.

Т. Монева

21.

АУ-01-03-30 от 06.01.2022 г.

Б. Йорданова

22.

АУ-01-03-31 от 06.01.2022 г.

Н. Иванов

23.

АУ-01-03-32 от 06.01.2022 г.

П. Монев

24.

АУ-01-03-33 от 06.01.2022 г.

Х. Лазаров

25.

АУ-01-03-34 от 07.01.2022 г.

К. Василева

26.

АУ-01-03-35 от 07.01.2022 г.

С. Лазарова

27.

АУ-01-03-36 от 07.01.2022 г.

И. Лазаров

28.

АУ-01-03-37 от 07.01.2022 г.

С. Ходжаоглу

29.

АУ-01-03-39 от 07.01.2022 г.

Р. Скакалова

30.

АУ-01-03-40 от 07.01.2022 г.

Л. Георгиева

31.

АУ-01-03-41 от 07.01.2022 г.

С. Георгиев

32.

АУ-01-03-42 от 07.01.2022 г.

Д. Георгиев

ул. „Априловска“

1.

АУ-01-03-43 от 07.01.2022 г.

Т. Първанова

2.

АУ-01-03-44 от 07.01.2022 г.

С. Проданова

3.

АУ-01-03-46 от 10.01.2022 г.

М. Маринова

4.

АУ-01-03-51 от 11.01.2022 г.

А. Петрова

5.

АУ-01-03-52 от 11.01.2022 г.

Я. Калцунева

6.

АУ-01-03-53 от 12.01.2022 г.

М. Илиев

7.

АУ-01-03-56 от 17.01.2022 г.

С. Севова

 

Схема на разполагане

Габрово – кандидат в международен проект за енергийни общности
18 януари 2022
Планът за развитие на община Габрово за следващите 7 години очаква вашето мнение
19 януари 2022