Кметът на Габрово изиска безкомпромисност към качеството на работа при подмяната на уличното осветление в града и увеличаване на екипите, работещи по отстраняването на възникналите аварии по кабелната мрежа на уличното осветление. На среща с представители на изпълнителя ДЗЗД "Енерджи Ефект - Енерпром" и експерти, ангажирани с уличното осветление в общината, Таня Христова поиска още да бъде спазван стриктен оперативен порядък за отстраняването на авариите.

В близо 10 отделни участъка в града, поради проблеми със захранващата мрежа, лисва улично осветление. Изпълнителят пое ангажимент до началото на следващата седмица то ще бъде възстановено.

Подземната кабелна мрежа на уличното осветление в Габрово е силно амортизирана. Община Габрово започна поетапната й подмяна в най-проблемните й участъци, като до края на 2021 г. са инвестирани 86 400 лева.

До момента са подменени двустранно кабелните трасета, захранващи уличното осветление по бул. „Априлов“, в участъка от кръстовището с ул. „Райчо Каролев“ до Централна поща, и едностранно по бул. „Трети март“ от ДКЦ – 1 до пресечката с ул.“Прилеп“, с обща дължина около 1 км и 600 метра. В тези участъци възстановителните работи по тротоарната настилка предстоят.

В бюджета за 2022 г. ще бъдат предвидени средства за отстраняване на аварии по уличното осветление и подмяна на кабелни трасета.

Постоянно се извършват проверки и вечерни обходи, с цел своевременно констатиране на проблемни участъци. Предстои допълнително осветяване на над 30 пешеходни пътеки с подходящи за отделните ситуации технически решения.

Припомняме, че изпълнението на дейността по обновяването на уличното осветление в Габрово е рамките на договор с гарантиран резултат. При този тип договори, инвестицията ще се изплаща от икономията, постигната в резултат на експлоатацията на новото осветление. Т.е. инвестицията е за сметка на изпълнителя, който гарантира за постигане на икономиите, в противен случай плаща неустойка, а сумите дължими по договора от Община Габрово се покриват от реализираните за срока на договора спестявания от електроенергия.

Община Габрово отново обръща внимание, че в отделни райони на града има технически проблеми с амортизираната кабелната мрежа, които се отстраняват едновременно с обновяването на осветителите и това създава впечатление за частична подмяна на осветлението или за неработещо ново осветление.