Община Габрово подаде проектно предложение по Оперативна програма „Добро управление“ за продължаване дейността на Областния информационен център (ОИЦ) през следващите две години.

Проектът е с бюджет от 250 000 лв. и се внася по процедурата за осигуряване функционирането на националната мрежа от 27 областни информационни центъра за периода 2022 – 2023 г. От кандидатите не се изисква съфинансиране и безвъзмездната помощ може да покрие до 100% от допустимите разходи.

Целта е центърът да продължи да предоставя информация и да популяризира възможностите за финансиране от различни структурни и инвестиционни фондове на Европейския съюз. ОИЦ ще работи и за прилагането на интегрирания териториален подход в България, като участва в експертния състав на Регионалния съвет за развитие чрез звената за медиации и за публични консултации.

През последните три години над 1 000 души са потърсили услугите на ОИЦ – Габрово. В четирите общини от областта са проведени 40 информационни събития, в които са се включили около 1 200 участници. ОИЦ – Габрово е основният организатор на ежегодния „Лагер за иновации“, който през 2021 г. се проведе за шести път. Центърът работи с бизнеса и с младите хора, партнира за провеждането на редица инициативи на местно, национално и международно ниво.

ОИЦ – Габрово предоставя услуги от 2012 г. в рамките на проект „Изграждане и функциониране на областен информационен център в Община Габрово“, финансиран по ОП „Техническа помощ“ 2007-2013 г. След това работата му бе осигурена по ОП „Добро управление“ 2014-2020 г. с проект „Осигуряване функционирането на ОИЦ – Габрово“, а после с проект „Осигуряване функционирането на ОИЦ – Габрово през периода 2019-2021 г.“. Новини за дейността на ОИЦ са публикувани на https://gabrovo.bg/bg/page/554.

Къде да отидем в празничните дни
23 декември 2021
Благословени Рождествени празници
24 декември 2021