Жителите на село Янковци вече имат специално място за общуване, игра и дейности на открито. Новият им кът за отдих е разположен на площ от три декара. Той е оборудван с петоъгълна беседка, пейки с маса и съоръжения за деца от най-малките до 12 г. Теренът е почистен, поставени са кашпи и съд за битови отпадъци. Обектът е на стойност 9 996 лв.

Новоизграденият кът за отдих в село Янковци

Съществуващата детска площадка на ул. „Свищовска“ № 88-92 в квартал „Младост“ е обновена. Мястото за забавления на малчуганите е с ново комбинирано съоръжение с ударопоглъщаща настилка от дървесен чипс. Монтирани са пейки и съд за отпадъци, старите тротоарни плочи са ремонтирани и е направено основно почистване. Дейностите са на стойност 9 990 лв.

Обновената детска площадка на ул. „Свищовска“ № 88-92 в Габрово

Изпълнител на строително-монтажните работи на двата обекта е габровската фирма „Лимк“ ООД. Изграждането на новия кът за отдих в село Янковци и обновяването на детската площадка в град Габрово са финансирани по проекти в националната кампания „Чиста околна среда – 2021 г.“. Средствата са осигурени от Министерството на околната среда и водите чрез Предприятието за управление на дейностите по опазване на околната среда (ПУДООС).