Община Габрово уведомява, че започва изплащането на възнагражденията на членовете на Секционните избирателни комисии, участвали в организацията на изборите за Президент и Народно събрание, проведени на 14.11.2021 г. и 21.11.2021 г.

Средствата ще бъдат изплащани лично или с нотариално заверено пълномощно, срещу представена лична карта, от 25.11.2021 г. след 14:00 часа на касата в Центъра за административно обслужване в Община Габрово.

Работно време на касата: от 8:30 ч. до 17:00 ч. всеки работен ден.