Община Габрово публикува Покана за пазарни консултации по реда на чл. 44, ал. 1 от ЗОП за възлагане на обществена поръчка с предмет: „OСНОВЕН РЕМОНТ С ПРЕУСТРОЙСТВО НА СГРАДИТЕ И СЪОРЪЖЕНИЯТА НА КОМПЛЕКС „ЛЕТЕН ТЕАТЪР“ ЗА СЪЗДАВАНЕ НА МЛАДЕЖКИ ЦЕНТЪР В ГАБРОВО“

Поканата и приложенията към нея са достъпни на адрес: https://app.eop.bg/today/174402.