Регионална здравна инспекция - Габрово съобщава на всички родители и ученици от I-ви до XII-ти клас от община Габрово, че с оглед достигнато ниво на заболяемост от КОВИД-19 – 941 на 100 000 души, считано от утре 21.10.2021 г. (четвъртък) присъствените учебни занятия се прекратяват и се преминава на обучение от разстояние в електронна среда.

Горното остава в сила до снижение на заболяемостта от КОВИД-19 под 700 на 100 000 души.

Държавен куклен театър отбелязва своя 50-годишен юбилей с премиера и изложба
20 октомври 2021
МУЗЕЯТ НА ХУМОРА И САТИРАТА ОСТАВА ОТВОРЕН
21 октомври 2021