Публично представяне на Плана за устойчива градска мобилност на Община Габрово 2021-2030 се проведе на 23 септември в онлайн среда.

Планът за устойчива градска мобилност е стратегически документ, който следва да отговори на новите предизвикателства, като предлага интегрирана визия и политики за всички видове транспорт, планирайки транспортна система, която е социално, екологично и икономически устойчива.

Съдържанието на документа и основните мерки бяха представени от д-р Веселин Грозданов, консултант в разработването на Плана за градска мобилност. Д-р Грозданов обясни, че планирането на градската мобилност е много важна част от начина на живот и е определящо за развитието на редица сфери на дейност. В представянето си той изведе основната посока, в която община Габрово трябва да търси развитие: „Превръщането на Габрово в модерен европейски град, предпочитан от младите и харесван от възрастните като добро място за живот и реализация. Габрово като място с висок стандарт на жизнената среда и балансирано развитие на центъра, кварталите и малките населени места. Габрово – притегателна територия за бизнес и инвестиции с повишена заетост и перспективно образование. Габрово с качествено здравеопазване, справедлива социална политика, добри условия за спорт, културни и туристически продукти.“

От презентацията стана ясно, че акцент в съвременното градско транспортно планиране следва да бъде увеличаване ролята на интермодалността за задоволяване на транспортните нужди, на възможността за удобно комбиниране на различни видове транспорт. Комбинирането на различните видове транспорт за градски пътувания следва да води до оптимизиране на времепътуването и свързаните с това разходи на пътниците, което изисква гъвката тарифна система, удобни връзки, висока честота на движение, оптимална и ефективна мрежа на обществения транспорт.

Запис от представянето на Плана за устойчива градска мобилност може да видите ТУК.

Повече от 300 бегачи на първото издание на Gabrovo Night Run!
27 Септември 2021
Габровската „Свекърва“ с представления в Казанлък и Сопот
27 Септември 2021