Агенция "Пътна инфраструктура" съобщава на заинтересованите лица, че на 16.06.2011г. от 11,30 часа в сградата на Община Габрово, ще се проведе обществено обсъждане на подробен устройствен план, съгласно чл.121,ал.1 от ЗУТ, за обект: Път I-5 "Дебелец - Дряново - Габрово", участък от км 135+486 до км 140+421 -реконструкция, в землищата на с. Лесичарка и с. Донино, община Габрово, област Габрово.

Работна среща с бенефициенти относно актуализираните „Указания във връзка с изпълнението на договори за безвъзмездна финансова помощ по ОПРР"
13 юни 2011
Започна работната среща с бенефициенти по ОПРР
16 юни 2011