І. Спортни клубове, бази, организации и др., в които желаещи деца и ученици могат да тренират и посещават дейности по интереси през лятната ваканция

Спортен клуб „Габрово-Бадминтон” с треньор Силвия Пенкова.
За повече информация: тел.: 0878 980 461
Спортен клуб „Надежда” с треньор Красимир Илиев.
За повече информация: тел.: 0899 983 923
Клуб по спортна акробатика и батут „Акро-Арт” с треньор Цветан Бояджиев.
За повече информация: тел.: 0897 928 388
Футболен клуб „Янтра 1919” с треньор Пламен Илиев.
За повече информация: тел.: 0879 090 107
Футболен клуб „Орловец 94” с треньор Красен Маринов.
За повече информация: тел.: 0882 296 013
Футболен клуб „Чардафон 1919” с треньор Христо Кирилов.
За повече информация: тел.: 0887 887 216
Клуб по спортно ориентиране „Узана” с треньор Васил Шандурков.
За повече информация: тел.: 0887 724 748

Информация за действащите спортни клубове на територията на Община Габрово може да намерите на: http://www.sport-gabrovo.com/

ИМКА – Габрово организира летни лагери с творчески ателиета, пленер, приключенски игри, ориентиране и други.
За повече информация: гр. Габрово, ул. Тимок 2; тел: 066 / 80 54 19.

БЧК – Габрово организират „Лятна занималня” – почасова грижа за деца, която ще се извършва в приюта за безнадзорни деца, намиращ се до Ректората на Технически университет – Габрово.
За повече информация: тел.: 066 / 80 74 52, лице за контакт: Христина Панова

ІІ. Дейности, предвидени за децата и учениците през лятната ваканция по училища

НУ „ВАСИЛ ЛЕВСКИ”
Организира се Лятно училище за бъдещи първокласници. В периода 01-30 юни 2011 г. /08,30-12,30 часа/ са предвидени дейности за деца, подлежащи на задължително обучение в първи клас през учебната 2011/2012 година.

ОУ „РАН БОСИЛЕК”
Организира се Лятна академия „Азбуки – Ран Босилек” за бъдещи първокласници в периода 06.06.-30.06.2011 г. от 8,00 до 14,30 часа /спортно-занимателни игри, клубове по интереси, музикални, компютърни занимания, детски арт салон и други/.

ОУ „НЕОФИТ РИЛСКИ”
Организира се Лятно училище за бъдещи първокласници от 06 до 30 юни 2011 г. /08,00-13,00 часа/.
В периода 01.06.-30.06.2011 г. ще бъдат организирани спортни игри, рисунка на ограда, компютърни занимания, Училище без звънец за ученици от начален и прогимназиален етап на училището.

ОУ „ЦАНКО ДЮСТАБАНОВ”
В периода 15.06.-15.07.2011 г., от 8,30 до 12,30 часа, за учениците на училището ще се организират дейности по интереси: компютърни и природонаучни занимания, спортни игри, състезания и др.

ОУ „ХРИСТО БОТЕВ”
Организира се Лятно училище за бъдещи първокласници от 01 до 30 юни 2011 г. /08,00- 12,00 часа/.
В периода 01.06.-31.08.08 2011 г., от 08,00 до 12,00 часа, за учениците на училището ще се организират по график дейности по интереси : занимания в училищна библиотека, компютърен кабинет; изобразителни дейности; поддържане на зелените площи; спортни занимания и други.

VІ ОУ „ИВАН ВАЗОВ”
В периода 15.06.-10.07.2010 г., от 08,30 до 12,30 часа, ще бъдат организирани дейности за учениците на училището по различни направления: литература, чуждоезиково обучение, изкуство, здраве, компютърни умения, фолклор, природонаучни занимания, спортни и развлекателни игри.

ОУ „СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ”
В периода 01.06.-15.07.2010 г., от 09,00 до 15,00 часа, ще бъдат организирани дейности по интереси за учениците на училището /компютърни, природонаучни, музикални, спортни занимания; безопасност на движението/л

СОУ „РАЙЧО КАРОЛЕВ”
Организира се Лятно училище за бъдещи първокласници от 01 юни до 30 юни 2010 г. /от 08,00 до 13,00 часа/.

СОУ „ОТЕЦ ПАИСИЙ”
Организира се„Лятна академия” за бъдещи първокласници от 01.06.-30.06.2011 г., от 09,00 до 12,30 часа.
През периода 01.06.-30.06.2011 г., от 09,00 до 12,30 часа, за учениците от начален етап на училището ще се провеждат занимания в отделни модули /Изкуство, Спорт и туризъм, Аз общувам с Европа, Аз и природата, Детско творчество и Аз и компютрите/.

Плувен комплекс в ПМГ „Акад. Иван Гюзелев” ще бъде отворен за желаещите ученици всеки работен ден от 10,00 до 15,00 часа.

Проект по Програма Култура провокира към култура
9 юни 2011
Работна среща с бенефициенти относно актуализираните „Указания във връзка с изпълнението на договори за безвъзмездна финансова помощ по ОПРР"
13 юни 2011