Започна монтирането на пътните знаци, регламентиращи еднопосочно движение по улици „Цар Калоян“, „Елисавета Попантонова“, „Иван Гюзелев“, „Любен Каравелов“.

В края на месец юни, с цел подобряване на организацията на движението по улици с натрупано напрежение и предпоставки за ПТП, беше положена и съответната хоризонтална маркировка за паркиране.

Съгласно проекта за организация на движението, възможните посоки на движение по посочените улици са както следва:

  • ул. „Цар Калоян“ – движението по нея ще бъде еднопосочно от пресечката с ул. „П. Славейков“ в посока Централен кооперативен пазар;

 

  • ул. „Елисавета Попантонова“  – движението по нея ще бъде еднопосочно - с вход от ул. „Юрий Венелин“ и изход през ул. „Иван Гюзелев“ към ул. „Райчо Каролев“, като в тупиковата част на ул. „Иван Гюзелев“ движението ще остане двупосочно, а в края на улицата ще се обособи място за обръщане;

 

  • ул. „Любен Каравелов“ – движението по нея ще бъде еднопосочно в тесния участък от ул. „Мадара“ до товарен портал на изхода на ул. „Димитричка Костова“ - в посока излаз към кръгово кръстовище до Спортна зала „Орловец“;