Община Габрово обяви процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: “Изпълнение на СМР в Дом на културата „Емануил Манолов“.

Обществената поръчка е изпълнима при условията, описани в Указания, Техническа спецификация, Одобрен инвестиционен проект и Проект на договор, част от документацията за участие. Ще бъдат извършени дейности по ремонт, модернизация, въвеждане на енергоспестяващи мерки и изграждане на достъпна среда в Дом на културата „Емануил Манолов“, в т.ч. благоустрояване на прилежащи площи, като ще се запазят всички основни параметри на съществуващата сграда, като функция и обем. 

Поръчката ще се изпълнява в рамките на проект „Развитие на културната инфраструктура в община Габрово чрез обновление и модернизация на Дом на културата „Емануил Манолов“, финансиран от оперативна програма „Региони в растеж 2014 – 2020 г."

Информация за процедурата е достъпна на адрес: https://app.eop.bg/today/155781

 

От днес площад „Възраждане“ е киносалон под звездите
18 август 2021
Мобилен ваксинационен пункт на 21 август
20 август 2021