Община Габрово обявява открит конкурс за идеен проект за мемориал, увековечаващ личността и делото на Васил Левски. Със средствата на синтеза на архитектурата и пластичните изкуства следва да се постигне въздействащо пространствено решение, удачно вписано в прилежащата градска среда.

Със свое Решение Общински съвет - Габрово е отредил място за изграждането на паметника.

Документи и допълнителна информация за процедурата може да разгледате тук.

Въвеждане на режим на водоподаване
17 август 2021
Напомняме - публични обсъждания утре - отчет на бюджет и поемане на общински дълг
17 август 2021