ВиК - Габрово информира, че поради извършване на аварийни ремонти без вода от 9:00 до 17:00 ч. ще останат ул. "Студентска", ул. "Факел", кв. Бичкиня и село Киевци.

На 25.08.2021 г. В периода 09:00 ч. до 17:00 ч.

Поради извършване на неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия , ще бъде прекъснато електрозахранването в районите на: Габрово, квартал „Лютаци“ и „Радецки“.

На 25.08.2021 г. В периода 08:30 ч. до 16:30 ч.

Поради извършване на неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия , са възможни смущения на електрозахранването в районите на: гр. Габрово – ул. „Зелена ливада“ №8, №24, №26, №28 и №30, ул. „Житарска“ №3А и №3Б, ул. „Видима“ №29 с. Янтра; гр. Трявна – ул. „Христо Ботев“ №64, ул. „Бойчо Войвода“ №6Б, ул. „Захари Петров“ №1А, №1Б, №5А, №5Б, №8Б и №10А, ул. „Васил Михалев“ №1А, №5 и №11Б, ул. „Цаньо Шишков“ №6А, №6Б и №8А

от 25.08.2021 г. до 27.08.2021 г. В периода 09:00 ч. до 12:00 ч.

Поради извършване на неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия , ще бъде прекъснато електрозахранването в районите на: Габрово, село Куката, абонати захранени от трафопоста до „Луда страст“ – вилната зона след хотел „Незабравка“.

На 26.08.2021 г. В периода 09:00 ч. до 17:00 ч.

Поради извършване на неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия , ще бъде прекъснато електрозахранването в районите на: Габрово, улица „Борущица“ № 2 – 18, „Бръшлян“, „Изворна“, „Мазалат“ № 2 – 106, 15 – 25, „Осениковец“ № 1 – 2, „Рачев кладенец“ № 15 – 45, 22 – 42, „Слънчев бряг“ № 1 – 13, 2 – 6, „Сукайка“, „Спасета“, „Узана“, Чукара“.

На 27.08.2021 г. В периода 09:00 ч. до 17:00 ч.

Поради извършване на неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия , ще бъде прекъснато електрозахранването в районите на: Габрово, Улица „Единство“ № 18 – 20, „Иглика“ № 1 – 9, 2 – 8, „Лисец“ № 1 – 17, 2 – 26, „Морвешки скали“ № 2 – 4, 1 – 5, „Орехи“, „Сини скали“, „Топлеш“ № 24 – 38, 25 – 37.

На 27.08.2021 г. В периода 09:00 ч. до 17:00 ч.

Поради извършване на неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия , ще бъде прекъснато електрозахранването в районите на: Габрово, улица „Мазалат“ № 2 – 42, 1, „Слънчев бряг“ № 22 – 50, 35 – 59.

На 27.08.2021 г. В периода 08:30 ч. до 16:30 ч.

Поради извършване на неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия , са възможни смущения на електрозахранването в районите на: гр. Габрово – ул. „Могильов“ №72, ул. Даскал Алекси“ №4А, №4Б, №4В и №4Г гр. Трявна – ул. „Иван Вазов“ №25 и №27, ул. „Светушка“ №21, ул. „Уста Иван“ №1А, №1Б, №2, №3А, №3Б, №4, №4А, №5, №18 и №20