Във връзка с увеличения риск от пожари на територията на страната, Община Габрово напомня, че е забранено:

1. Паленето на открит огън, тютюнопушенето и паркирането на моторни превозни средства в площите с посеви и в непосредствена близост до тях от настъпването на восъчна зрялост до окончателното прибиране на реколтата и изораване на стърнищата.

2. Извършването на ремонтни дейности по линейните обекти, преминаващи през житни площи през периода от восъчна зрялост до прибиране на реколтата. При аварийни ситуации се допуска извършването на ремонтни дейности след предварително уведомяване на РСПБЗН при спазване на изискванията за пожарна безопасност.

3. Паленето на стърнища и други растителни остатъци, както и използването на открити огнеизточници в земеделските земи и извън тях (слогове и крайпътни ивици).

Юридическите лица, стопанисващи републикански, общински и частни пътища, които минават през и/или покрай житни посеви, е необходимо да извършват механично отстраняване на сухите треви и храсти, горими предмети и материали в сервитута на пътя.

Физическите и юридическите лица, преминаващи покрай неожънати площи, трябва да спазват правилата и нормите за пожарна безопасност и с действията си да не предизвикват възникването на пожари.

За недопускане на произшествия, Регионална дирекция “Пожарна безопасност и защита на населението” – Габрово отправя Препоръки за безопасност и обръща внимание на гражданите за Абсолютната законова забрана за изгаряне на стърнища и растителни отпадъци в земеделските земи - чл. 6, ал. 1, т. 2 от Закона за опазване на земеделските земи.

Съгласно заповед №РД09-788/05.08.2021 г. на министъра на земеделието, храните и горите, от 5 до 20 август 2021 г. включително,  се въвежда забрана за косене на трева, машинно почистване /мулчиране/ и почистване на храсти, с цел отстраняване източниците за причиняване на пожари!!!

 

Временно ограничение на движението по ул. "Христо Смирненски"
9 август 2021
Безплатно обучение по програмата „Интернет за всички 55+“ на А1 в габровската библиотека
9 август 2021