Община Габрово продължава регулярните проверки на състоянието на общинските жилища и дали те се стопанисват добре от наемателите. При установяване на нарушения, договорите с наемателите се прекратяват, както се случи след проверки, извършени през миналата година. При констатирането на не добро стопанисване на жилище, първоначално се съставя констативен протокол с препоръки за отстраняването на нарушенията. След изтичане на срока на препоръките се извършва повторна проверка и ако не са отстранени констатациите, се пристъпва към прекратяване на наемните правоотношения. 

Проверяващите служители следят и за проблеми с общите части, стълбища, покриви, тръби.

При последната инспекция бяха посетени 18 апартамента по ул. „Д-р Тота Венкова“. Нямаше констатирани нарушения, като бяха отбелязани няколко проблема с влагата.

Проверките ще продължат и през следващите седмици, за което наемателите ще бъдат уведомени предварително.

80 ваксинирани срещу Covid -19 на мобилния имунизационен пункт днес в Габрово
7 август 2021
Временно ограничение на движението по ул. "Христо Смирненски"
9 август 2021