Регионален иновационен център „Амбициозно Габрово“ представи първи прототип на умна къща за разделно събиране на отпадъци. Тя се захранва от слънчева енергия и може да съобщи, когато отделенията ѝ са пълни, за да бъде почистена. Предотвратява се разпиляването на отпадъците чрез затворено помещение с контролиран достъп.

Предвижда се първите умни къщи да се инсталират в община Габрово, като това ще улесни и оптимизира процесите по събиране, извозване и преработка на отпадъците. Идеята е на РИЦ „Амбициозно Габрово“, с подкрепата на Община Габрово и преподаватели и студенти от Технически университет – Габрово. В бъдеще се предвиждат добавяне на нови функционалности като: преса или дробилка за уплътняване на отпадъците, възможност за събиране и изпращане на информация за температура, налягане и фини прахови частици във въздуха, извършване на газов анализ в клетката за биологичен отпадък, минимизиране на неприятни миризми, пожарогасене, отчитане количеството на отпадъците във всяко домакинство.

В музей „Етър“ започна шестото издание на образователната програма „В света на Старопланинската архитектура“
6 август 2021
Мобилен имунизационен пункт на 7 август на Централния пазар в Габрово
6 август 2021