След година на хибридни и онлайн събития обединената комуникационна общност в страната отбеляза Деня на ПР специалиста – 7 юли. Празникът се състоя снощи в столичния център „the Site“ и беше посветен на стратегическата роля на комуникациите.

Организациите на специалистите по връзки с обществеността обсъдиха отражението на КОВИД-19 и как след бурната 2020 г. ПР може да допринесе за развитието на компаниите и за позиционирането на професионалистите като фактор при взимането на значими решения.

Председателят на Контролния съвет на Асоциацията на специалистите по комуникации в общините (АСКО) – Миглена Въгленова от Община Габрово, коментира институционалната перспектива и поведението на администрациите в условията на криза.

По думите ѝ извънредното положение заради КОВИД-19 е създало безпрецедентна криза на доверие. „Ето защо общините насочиха усилия да успокояват гражданите и да им дадат повече вяра. Те не поставяха в новините си на първо място данните за броя заразени и починали хора, а даваха информация за важните телефони, за новоразкритите социални услуги, за възможностите от подпомагане на бизнеса, ограмотяване за предпазване от коронавируса и т.н. Това беше помислено от комуникационна гледна точка, посланията бяха така формулирани, че да създават позитивна и проактивна комуникация.“, каза Миглена Въгленова.

Според нея предизвикателство и за обществото, и за администрацията е било съчетаването на човешкия фактор с технологиите. „Тук отново на помощ се отзоваха ПР експертите, които с колегите си от ИТ сферата създаваха дигитално съдържание и разясняваха как да се борави с него. 2020 г. доказа, че без адекватни стратегически комуникации не би могло да се управляват кризисни ситуации и да се взимат решения, водещи до дългосрочни позитивни промени.“, допълни още представителят на АСКО.

ПР практиците се обединиха около тезата, че овластяването на стратегическата роля на комуникациите е необходима част от управлението, за да се утвърждава както корпоративният имидж, така и ПР професията като цяло. В дискусията се включиха представители на Българското дружество за връзки с обществеността, Българската асоциация на ПР агенциите, Eвропейската асоциация на комуникационните директори и Българската академична асоциация по комуникации.

Седми юли е обявен за професионален празник на специалистите по връзки с обществеността през 2020 г. с решение на Министерски съвет. На датата през 2005 г. е подписан Етичният кодекс на ПР специалистите в България. През юли миналата година общността на ПР експертите и ПР агенциите прие и подписа обновен етичен професионален кодекс – Софийска харта за етични комуникации.

Улици „Урожай“ и „Звезда“ вече са с нов водопровод, предстои цялостно преасфалтиране
7 юли 2021
Обновено е междублоковото пространство при ул. „Ивайло“ и „Преслав“
8 юли 2021