На 8 юли 2021 г., от 18:30 ч. в Имка - Габрово ще се състои представянето на второто изание на книгата ”Изход ли е здравословния начин на живот?” (Екс-Прес, 2021). Неин автор е д-р Богомил Лазаров. 

Д-р Лазаров е роден през 1947 г. в Севлиево. През 1975 г. завършва медицинския факултет на Медицинска академия - София.

Работи в габровската болница. Минава през по-важните нива в йерархията, като завеждащ сектор, завеждащ отделение, директор дирекция. Специализира в Германия и Унгария. Бил е председател на секция по медицина и биология в Дружеството за разпространение на знания. Водил е здравна рубрика в местната телевизия, местния и централен печат и в радиопредавания.

Член-наблюдател на БАНИ.

От 1981 г. се включва активно в дейността, свързана с проблемите на профилактиката на болестите, промоцията на здраве и утвърждаването на здравословния начин на живот. Включва се в съвместни проучвания с Института за здравна просвета за доказване по безспорен начин на връзката между нездравословния начин на живот с незаразните хронични болести.