От днес, 24 юни, за 14-дневен срок Община Габрово стартира процедура, утвърдена от председателя на Държавна агенция за закрила на детето, с която да избере деца до 18-годишна възраст от града, които да станат негови представители в Съвета на децата.

Съветът е консултативен орган към председателя на Държавна агенция за закрила на детето и целта му е да насърчава детското участие в процесите по изработване на политики за децата и вземане на решения. Основната мисия на Съвета на децата е да представя детската гледна точка, мисли и чувства по въпроси, които засягат правото на защита, развитието и участието на децата в обществено-политическия живот.

Съветът на децата дава възможност за обмяна на знания, морални и интелектуални ценности и взаимодействие с държавни и неправителствени организации на национално и регионално ниво.

Желаещите могат да кандидатстват за участие в подбор по следните направления:

1. Членове на училищни форми за самоуправление или на детски/младежки съвети, парламенти и др.

2. Представители на детски и младежки инициативи и програми, финансирани от бизнеса.

3. Представители на неправителствени организации, работещи с деца, както и потребители/доброволци в социални услуги за деца.

4. Индивидуални кандидатури.

Кандидатите трябва да отговарят на следните критерии:

  • Активност;
  • Креативност;
  • Толерантност;
  • Ангажираност към обща кауза;
  • Умение за водене на преговори и участие в групови дискусии;
  • Ориентираност към резултати;
  • Организаторски умения;
  • Доказани умения да работи, мотивира и обединява децата от областта;
  • Умение за изказване на позиция от името на другите деца от областта;
  • Възможност за пътуване без придружител /не се отнася за деца от уязвимите групи, които имат нужда от подкрепа/.

Предложения за членове на Съвета на децата се набират до 13:00 часа на 9 юли 2021 г. Желаещите да кандидатстват могат да подадат приложените по-долу документи в деловодството на Община Габрово или по електронен път на адрес: yc@gabrovo.bg.

Формуляр за кандидатстване

Мотивационно писмо

Музеят на хумора и сатирата събира еколози и артисти в уъркшоп
24 юни 2021
Местният парламент подкрепи присъединяването на Община Габрово към новите цели на ЕС за неутралност на климата, свързани с членството в Споразумението на кметовете
24 юни 2021