С важен резултат и то в полза на природата приключи Пролетно почистване 2021. Справката показва, че благодарение на 919 габровци са почистени над 15 тона отпадъци, като с най-голямо количество са битовите отпадъци и автомобилните гуми. Всички отпадъци са транспортирани до Регионалното депо за неопасни отпадъци – Габрово, където те ще претърпят последващо третиране – рециклиране и компостиране или депониране.

Помощ на природата в битката с отпадъците оказаха стотици габровци, които смело слязоха в деретата, обикаляха пътищата, чистиха междублокови пространства, поляни, гори, пътеки и алеи. Освен междублокови пространства и зони в града в рамките на кампанията бяха почистени екопътеки и територии, обичани и посещавани от габровци за отдих и разходка.

На едно от най-труднодостъпните места за почистване – дере в близост до кв. Пройновци – в рамките на два дни и с помощта на доброволци и специализирани екипи бяха извадени над 1600 бр. автомобилни гуми. Очевидно е, че те са изхвърлени в нарушение с правилата за третиране и предаване на негодни за употреба автомобилни гуми. Инспекторат по управление на отпадъците извършва разследване с цел установяване на извършителя и последващото му санкциониране.

Редица бяха странните и неочаквани находки сред отпадъците, открити в Пролетно почистване 2021 – части от телевизори, разнообразни дрехи, детски играчки и дори цял диван.

Как протече двуседмичната еко акция може да видите в ГАЛЕРИЯТА.

Община Габрово благодари на всички участници в кампанията Пролетно почистване 2021 за отговорното и добронамерено отношение към природата на Габрово.

На 30 май приключва гласуването в конкурса за карнавална витрина
28 май 2021
Малки и големи ще се забавляват на 1 юни пред Спортната зала
29 май 2021