През м. май се навършват 95 години от откриване сградата ѝ на ул. „Радецка“

Инициативата за създаване на Популярна банка е на Лазар В. Бараков, счетоводител в БНБ – клон Габрово. Тя е учредена на 6 март 1911 г., като кооперативно дружество за кредит и спестовност. На учредителното събрание присъстват 116 основатели. Приет е устав на банката и са избрани Управителен и Контролен съвети.

Габровската популярна банка има за цел да доставя кредит за търговски, промишлени и занаятчийски нужди и да улеснява и развива спестовността. За един месец се записват 120 член-кооператори, от които занаятчии са 49 души, търговци – 48, чиновници – 16, фабриканти – 3, предприемачи – 2, земеделци – 1 и домакини - 1.

Авторитетът на Габровската популярна банка постепенно нараства. Тя се налага като  главен кредитен институт на малкия бизнес в града. Банката подкрепя с кредити дребните търговци, работници, чиновници. Тя регулира действията на частните банки, които трябва да се съобразяват с тарифите ѝ. Габровската популярна банка е първата в страната, въвела касички за детски спестявания. В началото на тях се гледа като на играчки, но след 25 години детските спестявания в популярните банки наближават 300 милиона лева.

Целият материал, подготвен от Иван Постомпиров – гл. уредник в Регионален исторически музей – Габрово, може да бъде прочетен в сайта на музея: http://h-museum-gabrovo.bg/?p=9915

 

 

Как „Успяваме заедно” в детска градина „Ран Босилек”
27 май 2021
ПОДАРЪК ЗА ГАБРОВСКИТЕ ДЕЦА ПРАВИ БИБЛИОТЕКАТА НА 1 ЮНИ
27 май 2021