Единадесет габровските преподаватели бяха отличени в общинското издание на ХХІV Национален конкурс „Учител на годината“ 2021 г. на Синдиката на българските учители – Габрово.

Ето и номинациите в отделните направления:

 

,„НАЧАЛНО ОБРАЗОВАНИЕ”:

Детелина Петрова Иванова – ст. учител в СУ „Райчо Каролев“ – Габрово

Деница Гачева Петкова – ст. учител в СУ „Райчо Каролев“ – Габрово

 

„ХУМАНИТАРНО НАПРАВЛЕНИЕ“:

Марина Божидарова Тодорова – ст. учител по английски език в ОУ „Христо Ботев“ – Габрово

Златка Цветанова Петрова - ст. учител по английски език в СУ „Райчо Каролев“ – Габрово

 

„ПРИРОДО-МАТЕМАТИЧЕСКО НАПРАВЛЕНИЕ”:

Зорница Станева Дженкова – ст. учител по математика в ПМГ „Акад. Иван Гюзелев” – Габрово

 

„ИЗКУСТВО И СПОРТ”:

 Мая Ненкова Георгиева - ст. учител в СУ „Райчо Каролев“ – Габрово

 

„ДИРЕКТОРИ И ЗАМЕСТНИК-ДИРЕКТОРИ”:

Татяна Веселинова Петрова – заместник-директор в ОУ „Неофит Рилски“ – Габрово

Павлина Иванова Минковска – директор на ДГ „Младост” – Габров

 

„МЛАДИ УЧИТЕЛИ”:

Елиза Пламенова Нанева – учител в РЦППППО – Габрово

 

„ВЪЗПИТАТЕЛНА РАБОТА, ИЗВЪНКЛАСНИ И ИЗВЪКЛАСНИ ДЕЙНОСТИ, УЧИЛИЩНИ ПСИХОЛОЗИ И ПЕДАГОГИЧЕСКИ СЪВЕТНИЦИ“:

Ваня Димитрова Димитрова – Георгиева – училищен психолог в СУ „Отец Паисий“ – Габрово

 Милена Иванова Табошева – ст. учител в РЦППППО – Габрово