Преди 130 г. Йонко Ив. Калпазанов открива кожарска работилница, прераснала от 1894 г. във фабрика.

Братята Тотю, Христо и Йонко са родени в с. Калпазани (дн. с. Борики, Габровско).

Най-малкият брат и основател на фирмата е Йонко Ив. Калпазанов (1868-1941). След като завършва V клас на Априловската гимназия, като държавен стипендиант, той учи кожарство в град Хлинско, Чехия. По-късно специализира в Лион, Франция. Забележителен е фактът, че от всички стипендианти, само той се заема с производство, а останалите стават учители или чиновници. Първата си кожарска работилница Йонко Калпазанов основава през 1891 г. с 5 работници.

Средният брат, Христо Калпазанов (1862-1935) влиза в съдружие с брат си Йонко и двамата доставят първата табашка цепеначка в Габрово. На Пловдивското изложение през 1892 г. Йонко Калпазанов получава единствения златен медал за кожарство. От 1893 г. в съдружието се включва най-големият брат Тотьо Калпазанов (1858-1930) и е основано СД „Братя Ив. Калпазанови”. През 1894 г. е построена нова, по-удобна работилница, която прераства в модерно оборудвана фабрика за производство на гьон и всички видове лицеви кожи. През 1904 г. братя Калпазанови са инициатори за основаването на първата обувна фабрика „Янтра" в Габрово, чрез която да пласират своите кожи, преработени в обувки.

Целият материал, подготвен от Иван Постомпиров – гл. уредник в Регионален исторически музей – Габрово, може да бъде прочетен в сайта на музея: http://h-museum-gabrovo.bg/?p=9895

 

 

С баба Колювица и даскал Неофит в Музейната нощ на Габрово
19 май 2021
Японският посланик за музей „Етър“: „Всеки турист може да почувства специалната енергия на това място“
19 май 2021