Община Габрово продава поземлен имот с площ 1124 кв.м., застроен, застроена площ на построените в него сгради – 343 кв.м., находящ се в гр. Габрово, кв. Кряковци №15.

Начална тръжна цена: 48 113 лв. /без ДДС/

Дата на търга: 25.05.2021 г.

Час на търга: 13.30 ч.

Закупуване на тръжна документация от Център за административно обслужване при Община Габрово: от 12.05.2021 г. до 21.05.2021 г.

Дата на повторен търг: 01.06.2021 г.

Час на повторен търг: 13.30 ч.

Закупуване на тръжна документация от Център за административно обслужване при Община Габрово: до 31.05.2021 г.

При проявен интерес от ваша страна и желание за оглед на място, свържете се с нас на телефон 066/ 818-452, отдел „Общинска собственост“ при Община Габрово