В рамките на традиционния си строителен обход кметът Таня Христова и заместникът и по строителство, инфраструктура и екология, инж. Деян Дончев, посетиха обекти в града, на които Община Габрово е възложител.

Напредва реконструкцията на футболния терен на стадион „Христо Ботев“, където в момента се полага дренаж и изцяло нова поливна система. Отстранените чимове от старото игрище вече са положени в благоустроената зона в квартал „Трендафил - 1“ и крайречното пространство на „късата връзка“. С останалата част в момента се затревява централната градска градина, до църквата „Успение на Пресвета Богородица“, като част от цялостната и реконструкция.

На финален етап са строителните дейности в междублоковите пространства на улиците „Преслав“ и „Христо Смирненски“. Монтирани са стълбовете за ново парково осветление, изградени са нови тротоари и подходи около блоковете, дъждовна канализация, предстои асфалтиране.

Продължава работата по подмяната на стария водопровод и изграждането на сградни отклонения по ул.“Митко Палаузов“.

В междублоковите  пространства на ул.“Свищовска“ 59 – 67 поетапно се отстраняват старите настилки и подходи към сградите и се подменя водопроводната мрежа.

Продължава изграждането на новия гробищен парк в местността Колева ливада. Границите на терена са очертани, монтира се ограда. Изпълнена е вътрешната водопроводна мрежа и отводняването.

Снимки в галерията