Анкета относно обществената осведоменост за Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г. (ОПРР) публикуваха от Управляващия орган на Програмата.

Проучването е част от разработка за оценка на въздействието на Програмата и цели да измери нивото на информираност за финансовата подкрепа от Европейския съюз.

Предвид обхвата и броя на потенциалните бенефициенти мерките за публичност и осведомяване са от съществено значение. Чрез тях може да се стимулира участието на заинтересованите лица при формулирането на проекти и мониторинг на изпълнението им.

Резултатите ще покажат приноса на ОП „Региони в растеж“ към заложените цели в националната комуникационна стратегия на Република България. Изследването е важно и с оглед фокусиране на информационните и комуникационните усилия на УО на ОПРР за следващия програмен период. Включването на възможно най-широк кръг от населението ще увеличи представителността на допитването.

Крайният срок за попълване на анкетата е 31 май 2021 г. на следния линк: https://forms.gle/2iQR8UUAGaySELgv7.

Информация за текущите и реализираните проекти по ОПРР в община Габрово е публикувана на: https://gabrovo.bg/bg/page/1084.

Напомняме: „Моето зелено Габрово“ - конкурс за есе и рисунка, посветени на наградата „Европейски зелен лист“
22 април 2021
Временно ограничение на движението в района на Централната градска градина на 23 април - затревяването й продължава
22 април 2021