Започва изплащането на възнагражденията на членовете на Секционните избирателни комисии, участвали в провеждането на избори за Народно събрание, проведени на 04.04.2021г.

Средствата ще бъдат изплащани лично на лицето или с нотариално заверено пълномощно, срещу представена лична карта, след 10:00 часа на 12.04.2021г. на касата в Центъра за административно обслужване в Община Габрово.

Работното време на касата: от 08:30 ч. до 17:00 ч. всеки работен ден.