Междублоково пространство между улиците „Преслав“, „Ивайло“ и „Христо Ботев“

Кабелната мрежа към жилищните сгради, попадащи в обхвата на ремонта, е подменена от Енерго Про, изградена е нова дъждовна канализация. Предстои поставяне на ново енергоспестяващо парково осветление, изграждане на подходи към блоковете, тротоари, полагане на асфалтова настилка и оформяне на зони за паркиране.

Междублоково пространство на ул. „Христо Смирненски“ 2- 16

В момента се подготвя основата за цялостно асфалтиране. Ще бъдат оформени тротоари и подходи към жилищните части, както и места за паркиране, които с премахването на незаконните гаражи ще се увеличат.

Междублокови пространства на ул.“Свищовска“ 59 – 67

Част от инвестиционната програма на Община Габрово за 2021 година, на този обект вече стартираха дейности по подмяна на водопровода. Предстои благоустрояване на околните пространства с поставяне на нови бордюри, тротоари и монтиране на енергоспестяващо парково осветление. Детските кътове, попадащи в обхвата на реконструкцията ще бъдат изцяло обновени.