Община Габрово напомня, че днес, 31 март 2021г., ще се проведе в публичното представяне на финалния доклад, отчитащ изпълнението на Интегрирания план за градско възстановяване и развитие на гр. Габрово.

Събитието ще се проведе онлайн от 11:30 часа, а достъп до него ще бъде осигурен за всички заинтересовани страни.

Линк за достъп: https://mungabrovo.webex.com/mungabrovo/j.php?MTID=m606bb82593a28696b938111786b718c4

След като кликнете върху линка, който ще бъде активен малко преди обявения час на събитието, автоматично ще се свали приложението webex.exe, което ще трябва да инсталирате на вашия компютър. С приключване на инсталацията ще се зареди прозорец, в който трябва да се регистрирате с име и реален мейл. Следват настройки на аудиото и видеото на Вашия компютър и присъединяване към срещата. Ако приложениеto webex.exe е инсталирано вече на вашия компютър, при стартиране на линка няма да се свали инсталационен файл, а ще се покаже прозорец „Отваряне на Cisco Webex Meeting“.

 

Финалният доклад-отчет на Интегрирания план за градско възстановяване и развитие на гр. Габрово за периода 2014 – 2020 г. е изготвен в изпълнение на Методическите указания на Министерство на регионалното развитие и благоустройството за разработване и прилагане на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие.

Очакваме Ви.

До 17:30 часа на 31 март може да подадете заявление за гласуване с подвижна избирателна кутия
30 март 2021
Изложбата за Карл Кандулков е събитието за 2020 г. в областта на културата на Габрово
31 март 2021