Над 170 деца и ученици взеха участие в Общинския фестивал на толерантността, който отбеляза приключването на обучителните дейности по проект „Интеграционни мерки за подобряване на достъпа до образование в община Габрово“. В събитието се включиха участниците в проекта - ЦДГ „Радост”, ЦДГ „Слънце”, ОДЗ „Първи юни”, ОДЗ „Ран Босилек”, ОУ „Цанко Дюстабанов”, VI ОУ „Иван Вазов”, ОУ „Неофит Рилски” и СОУ „Отец Паисий”. Организатор на фестивала бе Община Габрово.