Най-новата туристическа атракция на Габрово – Интерактивен музей на индустрията, отразява съвременните тенденции в музейното дело в съчетание с модерни технологии. Той изгражда анимация чрез сложен комплекс от видео, програмни продукти, виртуални гидове и декори. Възстановка на събитие от народния календар, тематична конференция и организирани посещения отбелязаха успешното приключване на интегрирания проект за развитие на културно-историческия туристически продукт и свързаната с него инфраструктура. Музеят е сред 10-те обекта от туристическата инфраструктура в региона, обновени с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Регионално развитие“ 2007 – 2013 г.