В края на миналата седмица приключи първият етап на обявения в габровските детски градини и училища конкурс за рисунка и мото на тема: „Енергийна ефективност, интелигентно използване на енергията и опазване на околната среда”.

Проявата е част от провежданите за втори път Дни на интелигентната енергия във връзка с участието на Община Габрово в проекта МОДЕЛ. Една от целите на този проект е комуникацията с гражданите и насърчаването им да пестят и използват енергията по интелигентен начин в техния ежедневен живот.

Според регламента на конкурса, участниците бяха разделени в три възрастови групи: деца от детските градини, ученици от 1 до 4 клас и ученици от 5 до 8 клас.

В надпреварата се включиха учениците от пет габровски училища – НУ „Васил Левски”, ОУ „Иван Вазов”, ОУ „Св. Св. Кирил и Методий”, СОУ „Райчо Каролев” и ПМГ „Акад. Иван Гюзелев”. В творбите авторите са изобразили своите послания за разумно използване и пестене на енергията, възможностите на възобновяемите енергийни източници и ползите от енергийната ефективност за околната среда и по-добрия начин на живот.

Похвала заслужават децата и техните учителки от ОДЗ „Дъга”, ОДЗ „Ран Босилек”, ЦДГ „Мечо Пух”, ЦДГ „Младост”, ЦДГ „Първи юни”, ЦДГ „Мики Mаус”, ЦДГ „Радост”, ЦДГ „Явор” и ЦДГ „Перуника”. В техните рисунки са пресъздадени многообразните аспекти на енергийната ефективност – производството на електрическа енергия от ветрогенератори, използването на слънчевата енергия за добив на топлина и електричество, санирането на сгради, производството на алтернативни горива за транспорта. Застъпена е и тематa за разделното събиране на отпадъците и опазването на околната среда.


Изложбите бяха подредени в детските градини и училищата и всяка беше със свое оригинално мото. Компетентно жури от съответното учебно заведение излъчи най-добрите творби, а Община Габрово осигури предметни награди за участниците. С класираните най-добри рисунки от този етап в средата на месец ноември ще бъде подредена изложба в ХГ „Христо Цокев” – Габрово. Изложбата ще бъде част от втория етап на конкурса и ще носи мотото „Интелигентно енергията пести, за да имаш бъдеще ти!”.


В рамките на Дните на интелигентната енергия учениците от театрална формация „Движение” при ПМГ „Акад. Иван Гюзелев”, изразиха по нестандартен начин своето отношение по поставената тематика. Те подариха на служителите от Община Габрово постановката „Този луд, луд град…”.

Под ръководството на своите учители – Александър Митев, Марияна Митева и Весела Генчева, младите таланти представиха един спектакъл за лудостта на достолепните предприемачи и индустриалци, прочути пестеливци, остроумни занаятчии, звезди и майтапчии от един град в центъра на България, закътан в полите на Стара планина.