Областен информационен център – Габрово се включва с множество инициативи в стартиралата днес – 10 март 2017 г. обща национална инициатива на мрежата от 28 информационни центъра в България. Под мотото „ЗАЕДНО за Европа“ с поредица от събития центровете ще отбележат три значими годишнини - 60 години Европейски социален фонд, 10 години от присъединяването на България към ЕС и 6 години от цялостното функциониране на Мрежата от 28 информационни центъра.

Информационни срещи за младите хора ще организира ОИЦ – Габрово през април в градовете Дряново, Севлиево и Трявна с партньорството на трите общини. Те ще бъдат насочени към бъдещите абитуриенти, на които ще бъде предоставена информация за възможностите за младежка заетост и предприемачество, както и за студентски практики и стипендии. Нещо, което ще им бъде изключително полезно след излизането от училище и поемане на самостоятелен житейски път.

На 25 април с открит щанд на площад „Възраждане“ в Габрово ще бъде отбелязана 10-годишнината от влизането на България в ЕС. Именно на тази дата преди 10 години на тържествена церемония в Люксембург България и Румъния подписват договори за присъединяване към Европейския съюз, като това се смята за завършек на неговото пето разширяване. На щандът посетителите ще могат да получат рекламни материали, както и да се информират за предстоящото българско председателство на Съвета на ЕС и актуални възможности за финансиране.

В периода 1 – 19 май, ОИЦ – Габрово организира Дни на отворените врати по проекти, като предвижда посещение на обекти, финансирани по оперативните програми в област Габрово. Центърът ще се включи активно и в още една от общите инициативи – създаването на издание с 60 кратки разказа за успешни човешки истории, върху които Европейският социален фонд е имал положително отражение.

Финалът на общата инициатива „ЗАЕДНО за Европа“ ще се състои в Габрово на 20 май 2017 г., когато всички 28 информационни центъра ще се включат в обща карнавална картина, за да отбележат заедно 6 години от цялостното функциониране на мрежата и постигнатите резултати в рамките на този период.

ОИЦ – Габрово е част от мрежата от 28 информационни центрове, създадени с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Добро управление”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейски социален фонд.