Срещи на тема „Европейските средства в подкрепа на младите хора“, организира Областен информационен център – Габрово през месеците април и май в три от общините от областта. Събитията бяха проведени в Севлиево - на 3 април, в Трявна – на 21 април и в Дряново – на 5 май, с активното съдействие на общинските ръководства.

Те бяха основно насочени към завършващите своето образование ученици, на които бяха представени възможностите за младежка заетост и стартиране на собствен бизнес чрез обучения за предприемачество, както и за студентски практики и стипендии.

На информационните срещи в Севлиево и Трявна към екипът на ОИЦ – Габрово се присъединиха експертите от Центъра за кариерно ориентиране – Габрово, които представиха националния портал за кариерно ориентиране http://orientirane.mon.bg и споделиха вдъхновяващи истории от работата си по националния проект „Система за кариерно ориентиране в училищното образование”, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“.

Изключително вълнуваща беше срещата в Дряново, която събра заедно абсолвентите на професионалните гимназии по строителство и архитектура от Бургас, Велико Търново, Габрово, Плевен и Шумен. Инициативата на община Дряново за връчване на майсторските свидетелства на възпитаниците на професионалните гимназии по строителство от страната бе предшествана от информационна среща, на която бяха представени теми за приложението на старите строителни материали в съвременното строителство и предстоящия конкурс на ЕМО „Етър“ „Архитектурата на Възраждането - представи, идеи и мечти“. Експертите от Областен информационен център – Габрово разказаха пред присъстващите за възможностите за европейско финансиране - информация, която ще бъде изключително полезна за младите хора след завършване на средното образование, за да поемат по-уверено и самостоятелно по собствен житейски път.

На срещите беше представена и инициативата на мрежата от 28 информационни центъра в България „Заедно за Европа“, която в поредица от събития отбелязва три значими годишнини - 60 години Европейски социален фонд, 10 години от присъединяването на България към ЕС и 6 години от цялостното функциониране на Мрежата от 28 информационни центъра.

ОИЦ – Габрово е част от мрежата от 28 информационни центрове, създадени с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Добро управление”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейски социален фонд.