Със заповед на кмета на община Габрово 12 декември 2016 г. е обявен за неучебен ден за учениците от СУ „Райчо Каролев“, СУ „Отец Паисий“ и ПТГ „д-р Никола Василиади“, които са на територията на община Габрово. Причината е възникналата авария в ТЕЦ – Габрово и спиране на топлоподаването.