Кметът на община Габрово Таня Христова отново изиска от „Топлофикация - Габрово“ ЕАД гаранции за нормален отоплителен сезон. В официално писмо на Таня Христова до изпълнителния директор на дружеството Калин Ангелов се казва:

„За пореден път изразявам своята тревога и възмущение от системното нарушаване на топлоподаването към обществените и частните абонати от страна на „Топлофикация - Габрово“ ЕАД. Въпреки Вашите уверения, че ще бъде осигурен нормален отоплителен сезон, отново повече от 30 часа „Топлофикация - Габрово“ ЕАД не изпълнява своите задължения. Предвид продължителността на периода, в който дружеството не осигурява достатъчна топлинна енергия, Ви информираме, че ако затрудненията при изпълнение на задълженията Ви продължат над 48 часа, следва да бъде приложена процедурата разписана в чл.72 от Закона за енергетиката и чл.3 от Наредба № 10 от 09.06.2004г. за реда за въвеждане на ограничителен режим, временно прекъсване или ограничаване на производството или снабдяването с електрическа енергия, топлинна енергия и природен газ.

Във връзка със зачестилите сигнали към Община Габрово за намалено топлоподаване, очакваме своевременно да ни информирате за мерките и действията, които предприемате, за да гарантирате на своите абонати нормални условия за живот и работа през зимата. В противен случай ще бъда принудена отново да сигнализирам всички компетентни институции, както и да предприема действия по съдебен ред“.

В допълнение Таня Христова уведоми дружеството, че от 6 януари ще настъпи период на продължително застудяване – с температури до минус 20 градуса и във връзка с това очаква „Топлофикация – Габрово“ ЕАД да изпълнява коректно своите задълженията, включително да гарантира нормален учебен и възпитателен процес за детските и учебни заведения.

Пълният текст на писмото можете да видите тук.