Кметът на Габрово Таня Христова призова габровци да изразят своята позиция и гражданско недоволство срещу Топлофикация – Габрово утре /17 февруари 2017 г./ в 12.00 часа, пред сградата на дружеството - на ул. „Индустриална“ № 6.

Община Габрово ще внесе иск в съда срещу Топлофикация, съобщи Таня Христова на нарочна пресконференция по повод действията на дружеството, което от началото на отоплителния сезон системно нарушава или прекъсва топлоподаването към своите абонати. „Община Габрово ще заведе дело срещу Топлофикация – Габрово, като ще направим всичко възможно решението по него да е в интерес на всички граждани!“, допълни още кметът на Габрово.

Тя заяви, че настоява да знае, кой стои зад действията на Топлофикация – Габрово и кой е отговорен за системния тормоз и геноцид, на който са подложени габровци през тази зима, и съобщи, че фирмата, едноличен собственик на капитала на „Топлофикация - Габрово“ ЕАД – Дарклет Лимитид, е регистрирана в Кипър.

От началото на отоплителния сезон, дружеството системно нарушава или прекъсва топлоподаването към обществените и частните абонати, въпреки официалните уверения, че ще осигури нормален сезон. В Община Габрово има информация за повече от 20 аварии. Част тях изобщо не бяха официално обявени от дружеството. Честотата на прекъсванията на топлоподаването, поради аварии или проблеми с горивата, беше най-голяма в периода от 10 ноември до 15 декември 2016 г.  и от 2 януари до момента.

От липсата на топлоподаване пряко засегнати са общо 2 321 деца и ученици в шест бази на детски заведения и в четири училища, както и целият им педагогически и непедагогически персонал /общо 318 служители/. Потърпевши са и родителите на децата, поради принудителните „дървени“ ваканции /най-продължителната беше обявена в периода 9-11 януари/.

Негативни последици от липсата на топлоподаване търпят всички граждани, работещи в сгради, абонати на Топлофикация – Габрово. Липсват нормални условия за обитаване на обществените сгради, което затруднява работния процес. Налага се да бъдат отлагани спортни и културни събития. Липсата на отопление в жилищата на гражданите, при минусови температури, принуждава частните абонати да го компенсират с допълнителни разходи за електроенергия или друг вид отопление.

Таня Христова съобщи още, че „Топлофикация - Габрово“ ЕАД системно нарушава Закона за енергетиката и чл. 3 от Наредба № 10 от 09.06.2004г. за реда за въвеждане на ограничителен режим, временно прекъсване или ограничаване на производството или снабдяването с електрическа енергия, топлинна енергия и природен газ, тъй като дружеството не е подавало искане за въвеждане на ограничителен режим за снабдяване с топлинна енергия, когато не е доставяло топлинна енергия с необходимата мощност за време по-дълго от 48 часа.

Кметът на Габрово припомни, че още през месец декември Община Габрово официално сезира Комисията за енергийно и водно регулиране /КЕВР/ и министерството на енергетиката за множеството нарушения на законодателството от страна на „Топлофикация - Габрово“ ЕАД с искане за извършване на проверки и действия по компетентност, включително за налагане на принудителни административни мерки и административни наказания.

Също през месец декември Община Габрово информира РИОСВ - Велико Търново за постъпили сигнали, свързани със съмнения за замърсявания на атмосферния въздух, дължащи се на изпускания дим от „Топлофикация Габрово“ ЕАД, с молба за извършване на проверка.

„Имаме основания да настояваме за пълно сторниране на сметките за отопление, за обезщетение за претърпените неудобства и дори за отнемане на лиценза на дружеството“, заяви в допълнение зам.-кметът на община Габрово Климент Кунев.

Запис от пресконференцията можете да чуете тук.