Заповедта за определяне на местата за поставяне на агитационни материали вижте от тук.