Макар и само за ден, три млади дами заеха местата на управител и експерти „Информационно обслужване и услуги“ и „Комуникация, информация и логистика“ в Областен информационен център – Габрово. Смяната на постовете не е свързана с последните политически трусове в нашата страна, а резултат от инициативата на Джуниър Ачийвмънт  България „Мениджър за един ден“.

Като управител успешно се изяви дванадесетокласничката от Професионална гимназия по туризъм Диана Ангелова. Нейни колеги и партньори в екипната работа бяха експертите Виктория Колева – ученичка в 10-и клас на Природоматематическа гимназия „акад. Иван Гюзелев“, избрала поста на комуникатор, и Миглена Радоева – представителка на Професионална гимназия по икономика в Дряново, заела се с информационното обслужване.

„Новите служители“ бяха посрещнати от управителя на ОИЦ – Габрово Маринела Събева, която ги информира за дейността на Центъра и неговата роля в популяризирането на възможностите за финансиране с европейски средства. Бяха представени и отделните роли и задължения на всеки от членовете на екипа. Миглена Въгленова - експерт по публичност в отдел „Проекти и икономическо развитие“ на Община Габрово, сподели своя опит по отношение на комуникацията, свързана с европейското финансиране и реализацията на финансираните проекти.

В рамките на работния ден Диана, Виктория и Миглена успяха да планират предстоящо събитие на Областен информационен център – Габрово, да конкретизират детайлите по неговото провеждане и предложат конкретни мерки за популяризирането му сред обществеността. Трите момичета оставиха след себе си ентусиазъм, творческа енергия и нови идеи в ОИЦ- Габрово, както и обещанието да бъдат част от екипа по време на всички предстоящи инициативи.

„Мениджър за един ден“ е сред най-популярните инициативи на Джуниър Ачийвмънт България. Тя се провежда ежегодно и в над 100 държави по целия свят. Инициативата е в пълен синхрон с образователната политика, провеждана от Европейския Съюз – образованието да бъде все повече с практическа насоченост, за да могат младите хора да получат истинска подготовка за реалния свят на бизнес отношенията.

ОИЦ – Габрово е част от мрежата от 28 информационни центрове, създадени с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Добро управление, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейски социален фонд