На 30 ноември 2016 г. Областен информационен център - Габрово организира среща за представяне на ангажиментите по подготовка на 6-месечното председателство на Съвета на Европейския съюз, което България приема от 1 януари до 30 юни 2018 г. Събитието уважиха националните координатори на евродепутатите Андрей Новаков и Ева Паунова, представители на Областна администрация, общини, НСОРБ, РСО „Централна Стара планина“, културни институции, медии.

Съветът на ЕС е основен законодателен орган и координатор на политиките на ЕС. По време на ротационното му председателство, което България приема от Естония, български експерти ще ръководят работните му групи, ще отговарят за връзките с други европейски институции и света.

В своя шестмесечен мандат българската държава ще бъде не само ръководител, но и организатор, координатор и медиатор в дейността на 160 работни групи и 20 000 делегати, ангажирани да прецизират текстовете на новите европейски директиви и регламенти.

Работният процес на Съвета ще се провежда в Националния дворец на културата в София. Сградата предстои да бъде реконструирана и дигитализирана до края на 2017 г., за да се превърне в най-модерния конферентен център в България. Пресцентър за 300 журналисти на три нива ще посреща представители на медиите от цял свят, а заседанията ще бъдат предавани на живо.

По време на първото българско председателство се очаква да бъдат поставени на дневен ред темите за енергетиката и нуждата от диверсификация на енергийните източници, глобалния миграционен процес, нуждата от повече сигурност за гражданите на ЕС, завършването на дигиталния пазар и преговорите по излизане на Великобритания от Европейския съюз.

Председателстването е и повод всяка държава да представи своите достижения и познания във всички области на европейските политики и по този начин да придобие влияние и престиж сред партньорите си. Заседанията на Съвета, предстоящите конференции и присъствието на много правителствени делегации е възможност за България да привлече туристи,  бизнес партньори и да покаже своята природа, култура и историческо наследство.

Повече информация за Българското председателство на Съвета на Европейския съюз може да получите на интернет страницата http://www.eu2018bg.bg/, както и в офиса на Областен информационен център - Габрово.