Презентация на тема „Отражението на европейските средства в област Габрово и Оперативните програми през периода 2014-2020“ изнесе управителят на Областен информационен център – Габрово Маринела Събева по време на регионален форум в Габрово. Темата „Предизвикателства и перспективи пред развитието на габровска област“ събра заедно представители на областните институции, образованието и бизнеса в библиотеката на Технически университет – Габрово на 27 април 2016 г. Събитието бе организирано от Териториалната организация на Научно-техническите съюзи и се проведе под патронажа на Областния управител Николай Сираков.

В своята презентация Маринела Събева представи информация за инвестираните в област Габрово средства през програмния период 2007-2013 година, като показа статистика за сключените общо 220 договора по различните оперативни програми на обща стойност 389 497 560 лв. Акцентирано беше върху факта, че близо 70 милиона от тях са били насочени пряко към бизнеса чрез Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика“. Средства до бизнеса са достигнали допълнително и чрез Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2007-2013 чрез различните схеми за подкрепа на заетостта и квалификация на кадрите.

Представена беше и информация относно сключените до момента 25 договора за финансиране през програмния период 2014-2020 година, 21 от които са по първата отворена и оценена процедура по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“, а именно „Подобряване на производствения капацитет и технологична модернизация“. Общата стойност на сключените 21 договора е 18 329 805 лв., като от тях 17 са за Габрово, 3 за Севлиево и 1 за Дряново. Споделени бяха и очакваните финансови средства, които ще влязат в област Габрово чрез Оперативна програма „Региони в растеж“, насочени към устойчиво и интегрирано градско развитие, енергийна ефективност в периферни райони, регионална образователна и пътна инфраструктура.

ОИЦ – Габрово е част от мрежата от 28 информационни центрове, създадени с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Добро управление”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейски социален фонд.

Засилен интерес към възможностите за европейско финансиране в Трявна, Дряново и Севлиево Конференция за малкия и средния бизнес на 9 май в Габрово