В Деня на Европа – 9 май, Габрово ще е домакин на конференция на тема „Подпомагане на малкия и средния бизнес през 2016 г.“. Организатор е Изпълнителната агенция за насърчаване на малките и средните предприятия съвместно с Областния информационен център.

Целта е подобряване на комуникацията между държавата и бизнеса, както и прилагане на активни мерки за насърчаване на предприемачеството.

Събитието ще започне от 10:00 часа в конферентната зала на библиотеката при Технически университет – Габрово. Форумът ще бъде открит от кмета на общината Таня Христова. Очаква се да се включат представители на малкия и средния бизнес, неправителствени организации, бизнес съюзи и местната власт.

Дневният ред предвижда запознаване с дейностите на Агенцията за насърчаване на българските предприятия, новите мерки за подкрепа при намиране на външни пазари и партньори за българския бизнес. Ще бъдат разяснени условията за кандидатстване с проекти по Националния иновационен фонд, както и основните моменти в Иновационната стратегия за интелигентна специализация на Република България 2014-2020 г.

Специално представяне ще има програмата на ИАНМСП и „Майкрософт България“ – „Модерният бизнес“, която е насочена към инвестиране в по-добра конкурентоспособност, гъвкавост и ефективно управление на бизнеса. Разработката ще даде възможност на малките и средните предприятия да се възползват от безплатно внедряване на Officе 365.

В рамките на събитието експерти от Областен информационен център – Габрово ще запознаят аудиторията с възможностите за финансиране на проекти за бизнеса от европейските структурни и инвестиционни фондове през 2016 г.

* Снимка - Радиоклуб ТУ-Габрово

ОИЦ – Габрово е част от мрежата от 28 информационни центрове, създадени с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Добро управление”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейски социален фонд.