Областен информационен център - Габрово посети град Севлиево, където се запозна с работния процес във фирма „Прометал 2000“. Срещата бе инициирана от управителя и собственик Васил Маринов и желанието му за развитие на предприятието чрез  възможностите на европейските фондове и програми.

Създадената през 1997 година фирма „Прометал 2000“ е фокусирана в изработка и монтаж на всички видове метални конструкции, сгради, парапети, врати, портали с автоматичен контрол на достъп, прозорци, оберлихти, капандури, капаци, огради, складови стелажи и др.;

Фирмата разполага с търговско-производствена база в гр. Севлиево, където представителите на ОИЦ се запознаха с всеки от работните процеси, в които от стоманените профили се  създава метална конструкция, според индивидуалните желания на клиента. Сред дълготрайните партньори на фирмата са Българска Народна Банка и Община Севлиево.

Господин Маринов бе запознат от експертите на ОИЦ – Габрово с възможностите за по-добри условия на труд, внедряване на иновации, мерки за енергийна ефективност, субсидирано наемане на персонал, по които през 2016 бизнеса може да кандидатства по Оперативните програми. Реализирането на проектно предложение ще отговори на нуждите на „Прометал 2000“ за разрастване на дейността, обособяване на отдел за развойна дейност и маркетинг звено.

На срещата господин Маринов представи и вижданията си за опростяване на реда по който се кандидатства  по Оперативните програми на ЕС. По-нисък минимален праг от 10 до 20 хиляди лева за проект, както и възможността процедурите да бъдат обявявани със целогодишен срок за кандидатстване, а не кампанийно - бяха сред забележките на бизнесмена.

„Прометал 2000“ бе поканена да се включи и в конференцията - заключителното събитие на инициативата „Успешни заедно“ , която организира областния център в Габрово на 9–ти  май по случай деня на Европа.

Ако Вашата фирма желае да участва в инициативата, можете да се свържете с Областен информационен център – Габрово на тел. 066/807-222 или да изпратите своята заявка на електронен адрес oic@gabrovo.bg .

ОИЦ – Габрово е част от мрежата от 28 информационни центрове, създадени с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Добро управление”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейски социален фонд.

Засилен интерес към възможностите за европейско финансиране в Трявна, Дряново и Севлиево „Успешни ЗАЕДНО“ във фирма „Тисина“