Зареден с оптимизъм и увереност, че с много труд успехът е възможен, се завърна екипът на Областен информационен център - Габрово от посещението си във фирма „Тисина“ ООД – Дряново. Събитието е част от националната кампания „Успешни заедно“ на Мрежата от 28 информационни центъра за популяризиране на ЕСИФ.

Фирмата е специализирана в производството на отливки от сив и сферографитен чугун и търговия с машини и съоръжения, възли и детайли за телферостроенето. Бизнесът е семеен, като управители са съпрузите Маглена и Николай Дянкови. Заедно с тях като финансов мениджър работи и една от дъщерите им – Наталия Върбанова. Стартират дейността си през 2001 година с 6-7 човека персонал и производство в размер от 5-6 тона, като леярите им работели едва два пъти седмично. В момента фирмата, в която на постоянна работа са 40 човека, изготвя детайли за едни от най-големите машиностроителни предприятия в областта, както и за заводи в  Сливен, Луковит, Харманли, Благоевград, Троян, Велико Търново и др.

Приключили са успешно два проекта с европейско финансиране през програмния период 2007-2013 г. С единият по ОП „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика“ 2007 – 2013 г. закупуват 4 машини – струг с ЦПУ, универсален струг, дробометна машина и колерган. Показват ни ги с гордост по време на обиколката ни в производствените помещения и казват, че не биха се справили, ако трябва да ги закупят сами, само със заеми от банки.

С втория проект по ОП „Развитие на човешките ресурси“ – „Труд и безопасност във фирма ТИСИНА ООД“ придобиват сертификат OHSAS - Системи за управление на здравето и безопасността при работа, който интегрират с придобитото преди това ISO. Подновяват вентилацията в един от цеховете, закупуват нови предпазни средства за работниците и подобряват микроклимата в работната среда.

Вече кандидатстват за трети път. Чрез ИСУН 2020 са подали първото си проектно предложение по ОП „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 за ново технологично модернизиране на предприятието. Засега то е в  резервния списък на одобрените проекти и ако имат шанс биха могли да осъвременят и останалата част от своите машини.

Тръгваме си с надежда и увереност, че това ще се случи. На вратата ни изпраща управителя Николай Дянков, облечен в работен гащеризон, с който прекарва 90% от времето си рамо до рамо със своите работници. Пожелаваме нови успехи, а те вече чукат на вратата им – само след седмица ще бъде положена първата копка на новият им завод, в който 50% дял ще има световноизвестна южноафриканска компания.

ОИЦ – Габрово е част от мрежата от 28 информационни центрове, създадени с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Добро управление”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейски социален фонд.