Областен информационен център – Габрово стана част от инициативата „Опознай и избери!“, с която ИМКА – Габрово и Община Габрово отбелязаха Международния ден на младежта – 12 август.

Центърът беше една от институциите, които се включиха в състезателната игра, по време на която участниците по интерактивен и забавен начин се запознаха с работата и възможностите, които те предлагат за младите хора.

ОИЦ – Габрово е част от мрежата от 28 информационни центрове, създадени с финансовата подкрепа на Опертивна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.