Презентации от първи ден – 14 май 2015 г.

 1. Бъдещето на ниско-енергийните сгради в Европа – арх. Здравко Генчев
 2. Фасилити мениджмънт – добри примери и възможности в България – Горан Миланов
 3. Озеленените сгради в контекста на екологичното строителство – ас.л.арх.д-р Десислава Данчева
 4. Интелигентни ГИС решения за устойчиво развитие на градската среда и туризма – Миглена Кузманова
 5. Безопасност на движението по пътищата. Проблеми и европейски практики – инж. Алекси Кесяков
 6. Как се управляват интелигентните градове в Европа – Дитер Майер
 7. Обучението по JUMP Math – фактор за успех и по-добро бъдеще – Мариана Банчева

Презентации от втори ден – 15 май 2015 г.

 1. Информационна система за управление на средствата от ЕС 2020 – Малина Крумова
 2. ОП „Региони в растеж“ – Деница Николова
 3. ОП „Околна среда“ – Яна Георгиева
 4. ОП „Развитие на човешките ресурси“ – Зорница Русинова
 5. ОП „Наука и образование за интелигентен растеж“ – Стоян Цонев
 6. ОП „Иновации и конкурентоспособност“ – Ивелина Пенева