Над 160 участници се включиха в организираната от Община Габрово и Областен информационен център - Габрово двудневна конференция, която се проведе на 14-15 май 2015 г. в Габрово.

Темата „Европейско бъдеще за интелигентен, устойчив и приобщаващ растеж“ провокира оживени дискусии и неочаквано голям интерес с гости от цялата страна и участието на експерти в мрежата от 28 информационни центрове, чиято 7-ма координационна среща се проведе по същото време в Габрово.

Първият ден бе открит от кмета на Габрово Таня Христова и посветен на „умните“ градове, както напоследък е прието да се наричат тези, които успешно са внедрили и прилагат иновации и съвременни технологии, за да предоставят по-добра среда за обитание и живот на своите граждани.

Бъдещето на ниско-енергийните сгради в Европа, Що е това фасилити мениджмънт?, интелигентните ГИС решения за устойчиво развитие на градската среда и туризма, европейските практики в осигуряване на безопасност на движението по пътищата, управлението на интелигентните градове и иновациите в сферата на образованието бяха част от темите, засегнати по време на събитието. Те бяха представени от международния консултант Дитер Майер, изпълнителния директор на ЕнЕфект арх. Здравко Генчев, председателя на Българска фасилити мениджмънт асоциация Горан Миланов, секретаря на ДОКПБД инж. Алекси Кесяков, Миглена Кузманова от ЕСРИ България и Мариана Банчева от Институт за прогресивно образование.

През втория ден заместник-министър председателят и министър по европейските фондове и икономическата политика Томислав Дончев представи пред препълнена зала проекта на новия Закон за управление на средствата от ЕС и планираните промени в закона за обществените поръчки. Директорите на двете главни дирекции „Системи за управление на средствата от ЕС“ и „Програмиране на средствата от ЕС“ в Министерски съвет Малина Крумова и Добринка Кръстева запознаха участниците с възможностите на новата информационна система ИСУН 2020, чрез която ще се осъществява електронното кандидатстване по оперативните програми и бъдещите приоритети на мрежата от областни информационни центрове. Специално внимание бе отделено и на новия програмен период 2014-2020 година и Оперативните програми „Региони в растеж“, „Околна среда“, „Развитие на човешките ресурси“, „Иновации и конкурентоспособност“ и „Наука и образование за интелигентен растеж“.

Събитието бе оценено като изключително полезно с оглед на представените теми, избрани лектори, интересни и творчески поднесени презентации. То позволи на участниците не само да споделят помежду си добри практики, но и да дискутират начини за намиране на решения пред предизвикателствата на новия програмен период.

ОИЦ - Габрово е част от мрежата от 28 информационни центрове, създадени с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Техническа помощ", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.